JCloze with Virtual pages

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!

Page 1

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е 60те години на 20ти век с издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.
Virtual 2
Противно на всеобщото вярване, Lorem Ipsum не е просто случаен текст. Неговите са в класическата Латинска литература от 45г.пр.Хр., което прави преди повече от 2000 години. Richard McClintock, по Латински от колежа Hampden-Sydney College във Вирджиния, изучавайки една от най-неясните латински думи "consectetur" в един от на Lorem Ipsum, и търсейки цитати на думата в класическата литература, открива точния източник. Lorem Ipsum е намерен в 1.10.32 и 1.10.33 от "de Finibus Bonorum et Malorum"(Крайностите на Доброто и Злото) от Цицерон, написан през Тази книга е трактат по теория на етиката, много популярна през Ренесанса. Първият ред на Lorem Ipsum идва от ред, намерен в секция 1.10.32.

Стандартният отрязък от Lorem Ipsum, използван от 1500 г. насам, е поместен по-долу за тези, които се интересуват. Секции 1.10.32 и 1.10.33 от "de Finibus Bonorum et Malorum" на Цицерон също са поместени в оригиналния им , заедно с превода им на английски език, направен от H. Rackham през 1914г.
Virtual Page
Съществуват много вариации на пасажа Lorem Ipsum, но повечето от тях са променени по един или друг чрез добавяне на смешни думи или разбъркване на думите, което не изглежда много достоверно. Ако искате да използвате пасаж от Lorem Ipsum, трябва да сте сигурни, че в него няма или нецензурни думи. Всички Lorem Ipsum генератори в Интернет използват предефинирани пасажи, който се повтарят, което прави този генератор първия такъв. Той използва речник от над латински думи, комбинирани по подходящ начин като , за да генерират истински Lorem Ipsum пасажи. Оттук следва, че генерираният Lorem Ipsum пасаж не съдържа повторения, смущаващи, и всякакви неподходящи думи.